Ernes - oprogramowanie,strony internetowe Brzeg,Wrocław,Opole,Warszawa

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Dodaj swój komentarz »


Spis katalogów,Lista katalogów,Baza katalogów,Multikod katalog
promocja strony
Strategia funduszy opiera się na strategicznej (zależnej od fazy cyklu koniunkturalnego) oraz taktycznej zależnej od krótkoterminowego poziomu ryzyka alokacji aktywów w pięć podstawowych klas akcje polskie i zagraniczne, obligacje, waluty, instrumenty pochodne na towary i surowce, nieruchomości. Aby dowiedzieć się jak inwestować w fundusze należy skontaktować się z przedstawicielem TFI celem umówienia spotkania. Fundusz inwestycyjny Agio Mulistrategia może zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje w instrumentach pochodnych. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną lokującą zebrane od Uczestników środki finansowe w papiery wartościowe, instrumenty finansowe i inne prawa majątkowe, we wspólnym interesie Uczestników funduszu. Fundusz inwestycyjny może być założony wyłącznie przez towarzystwo, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Doskonałą inwestycją dla klientów biznesowych jest subfundusz AGIO Kapitał. Pozwala on na inwestowanie nadwyżek finansowych. Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oferuje innowacyjny parasolowy fundusz inwestycyjny AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi dwoma subfunduszami - Agio Multistrategia i Agio Kapitał. Celem inwestycyjnym funduszy Agiofunds jest wypracowanie zysku absolutnego tzw. strategia total return. AGIO Multistrategia to fundusz inwestycyjny dla bogatego Klienta spodziewającego się iż uzyska spory zysk absolutny w horyzoncie inwestycyjnym powyżej jednego roku.

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

Statystyki katalogu

Nieruchomości

Nieruchomości...

01.10.2010:15:10
Stron: 3166
Kategorii: 28
Podkategorii: 858
Stron oczekujących: 2
Gości online: 9
Ost. moderacja: 18 06 2019